Header Ads

ກົມກວດກາປ່າໄມ້ເນັ້ນໃຫ້ 4 ແຂວງ 1 ນະຄອນຫຼວງເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມສປປ ລາວ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດ ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນປະເທດທີ່ມີການຄ້າ-ຂາຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາຍສະນິດເປັນຕົ້ນແມ່ນຊ້າງ, ເສືອ, ໝີ, ຂະຍຸ, ເສົາລາ, ລີງ ແລະ ສັດອື່ນໆ, ການມີຊາຍແດນຕິດກັບຫຼາຍປະເທດບວກກັບຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດສຳລັບການຄ້າ-ຂາຍສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດປ່າທີ່ມີລາຄາສູງ, ການຄ້າ-ຂາຍຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີມູນຄ່າສູງນີ້ເປັນຈຸດປ່ຽນໃຫ້ເກີດມີເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປັນລະບົບ, ມີທຶນພຽງພໍໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນລະບົບເຮັດໃຫ້ຂະບວນກໍອາສະຍາກຳລະຫວ່າງຊາດບັນລຸເປົ້າໝາຍບາງຄັ້ງກໍ່ມີການສະໜັບສະໜຸນຂອງພະນັກງານລັດຈຳນວນໜຶ່ງ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັນຕ້ານອາຊະຍາກຳສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນການອານຸລັກສັດໃກ້ຈະສູນພັນໄວ້ໃຫ້ຍາວນານນັ້ນທາງກົມກວດກາປ່າໄມ່ຈິ່ງໄດ້ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ-ພືດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ, ຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງແຜນດຳເນີນງານເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳສັດນໍ້າ-ສັດປ່າຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025, ການພັດທະນາລະບົບລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ, ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ, ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດ ປ່າຂອງເຈົ້າພາສີ, ກົມຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ.ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ສິງຫາ 2018 ນີ້, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມວັງທອງ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີພິທີພິທີເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ-ພືດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ, ຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງແຜນດຳເນີນງານເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອາຊະຍາກຳສັດນໍ້າ-ສັດປ່າຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຈັດໂດຍກົມກວດກາປ່າໄມ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ທອງພັນ ລັດຕະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.ພາບ-ຂ່າວ ໂດຍ: ໄຊຍະສອນ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.