Header Ads

ເລີ່ມກໍ່ສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ສະຫນາມໄຊໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2018 ນີ້ ໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວນີ້ ຢູ່ບໍລິເວນເດີ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫາດຍາວ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງສະໜາມໄຊ 1 ກິໂລແມັດກວ່າ, ໂດຍບໍລິສັດ ເອັສເຄ (SK) ສ ເກົາຫລີ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ. ທີ່ພັກເຊົາດັ່ງກ່າວຈະເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ 14 ຫລັງ, ແຕ່ລະຫລັງປະກອບມີ 10 ຫ້ອງ ເພື່ອກຽມຍົກຍ້າຍຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ໃນໂຮງຮຽນເຂດເທສະບານເມືອງເຂົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້. ການກໍ່ສ້າງ ຄາດໝາຍຈະໃຊ້ເວລາ 2 ເດືອນສຳເລັດ.
ທີ່ມາ: ຂປລ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______

No comments

Powered by Blogger.