Header Ads

ພະຍຸຝົນເຮັດໃຫ້ຝາຍນໍ້າລົ້ນ ແລະ ເສັ້ນທາງຢູ່ເມືອງນານບາງຈຸດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຕາມການລາຍງານຂອງວິຊາການ ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 18-22 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ເກີດມີພະຍຸຝົນຕົກໜັກໃນທົ່ວແຂວງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງນານ ເຮັດໃຫ້ຫ້ວຍນໍ້າ,ສາຍນໍ້າຕ່າງໆ ອັ່ງອໍຍຶ່ງຂື້ນ ແລະ ໄຫຼແຮງແຕ່ບໍເຖິງວິກິດ ໄດ້ເຊາະເອົາຜົນລະປູກຢູ່ສວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າໄປ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍບາງສ່ວນ,ນອກນີ້ຍັງມີດິນເຈື່ອນທັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດໝາຍເລກ 4,ຈໍານວນ 2 ຈຸດ,ປະລິມານຂອງບໍລິມາດດິນເຈື່ອນ 3.500 ແມັດກ້ອນ ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນທາງ ເປັນເງິນ 64.316.000ກີບ ແລະ ທາງໝາຍເລກ 4C ຈໍານວນ 2 ຈຸດ,ມີປະລິມານຂອງບໍລິມາດດິນເຈື່ອນ 1.000 ກວ່າແມັດກ້ອນ.ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ທາງ ເປັນເງິນ 18.376.000ກີບ.ປະຈຸບັນທາງບໍລິສັດຮັບເໜົາຮັກສາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແກ້ໄຂຍົກຍ້າຍ ດິນເຈື່ອນອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໄດ້ສະດວກແລ້ວ.ສ່ວນເສັ້ນທາງຫຼວງໃນເມືອງ ແລະ ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ບາງບ່ອນໄດ້ມີສະພາບເປ່ເພ,ເປັນບວກເປັນຂຸມ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.ຂ່າວຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນວັນທີ່ 11-12 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ນໍ້ານານໄດ້ໄຫຼມາຢ່າງຮຸນແຮງ ຖ້ວມຖະໜົນລຽບແຄມນໍ້າ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂົວປະຖົມປະຖານ ຫຼື ຂົວໂຍ້ງຂ້າມນໍ້ານານ ຫຍູບຕົວລົງ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນບໍສະດວກ ແລະ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນຈຸດທີ່ຈັດງານແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮື່ອຂອງເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຝ່າຍນໍ້າລົ້ນ,ກັ້ນນໍ້າເພື່ອເຮັດຈັດງານຊ່ວງເຮືອ ໄດ້ພັງລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍ ເປັນມູນຄ່າ 6.250.000ກີບ.


ຝ່າຍດັ່ງກ່າວນີ້ຫາກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມອບເທື່ອ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ເພັດສຸກມີໄຊ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ,ສ້ອມແປງເຄຫະສະຖານ ແລະ ໄຟຟ້າຈໍາກັດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ກັ້ນນໍ້າ ແລະ ສະລໍນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າໄຫຼເປັນປົກກະຕິບໍວ່າຍາມແລ້ງຫຼືຍາມຝົນ ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າພຽງພໍສໍາລັບຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອໃນທຸກປີຂອງເມືອງນານ.


Source : Media Laos 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.