Header Ads

ພາບການລົງຊ່ວຍເຫລືອທາງບ້ານ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຈາກເຫດນໍ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018 ຫນ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິ 1623 ໄດ້ລົງຊ່ວຍເຫລືອທາງບ້ານ ຫນອງດາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  ເພື່ອເຂົ້າຊ່ວຍເຫລືອພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຕັ້ງຈຸດປະຈຳການຊົ່ວຄາວຢູ່ທີ່ບ້ານຫນອງດາ ເພື່ອກຽມຮັບເຫດຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄກ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນຫານຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນບາງສ່ວນໄປບ່ອນປອດໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດສຸກເສີນຈາກລະດັບນໍ້າຂອງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. 

ທີ່ມາ: ຫນ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິ 1623 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.