Header Ads

ລັດຖະບານຈະຟື້ນຟູປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນແຕກ ໃຫ້ກັບສູ່ປົກກະຕິໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະຟື້ນຟູປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພພິບັດ ນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັັດຕະປື ໂດຍໄດ້ວາງແຜນການໃນການຟື້ນຟູເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສຸມໃສ່ຟື້ນຟູສະຖານທີ່ພັກພາອາໄສຖາວອນ, ທາງດ້ານສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນດັ່ງນີ້ ໃນສະເພາະໜ້າແມ່ນສືບຕໍ່ຊອກຫາ, ຊອກຄົ້ນຈໍານວນຜູ້ສູນຫາຍ, ຟື້ນຟູພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວເປ່ເພ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີການອະນຸລັກຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ; ຕ້ອງການອຸປະກອນການແພດ ປະກອບມີລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ, ຢາວັກແຊັງ, ຕ້ານພະຍາດລະບາດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ສໍາລັບແຜນການໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນຈະວາງແຜນການຟື້ນຟູພື້ນທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອພັດທະນາເປັນພື້ນທີ່ກະສິກໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ; ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ພັກແບບຖາວອນ ແລະ ຟື້ນຟູຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນສະພາບປົກກະຕິ; ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ເປັນປົກກະຕິ; ເຊິ່ງລັດຖະບານກຳລັງປະເມີນຜົນຢູ່ສະໜາມ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຟື້ນຟູຊຸມຊົນ.


ທີ່ມາ: ມິເດຍ ລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.