Header Ads

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 4 ບັນຫາເພື່ອ ແກ້ໄຂອຸທົກກະໄພຢູ່ເມືອງສໜາມໄຊທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບການແກ້ໄຂບັນຫາອຸທົກກະໄພທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018. ໂອກາດນີ້ທ່ານໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິ ບັດລະດັບຊາດ ເອົາໃຈໃສ່ 4 ບັນຫາ ເພື່ອແກ້ໄຂອຸທົກກະໄພທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຄື: 

1. ຕ້ອງເອົາກອບກູ້ເອົາຜູ້ທີ່ສູນຫາຍໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ແລະ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
2. ຕ້ອງຈັດສັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນຈົນກ່ວາເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໄປຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໄດ້, ໄປພ້ອມຯ ກັບການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ດີ.
3. ການຈັດສັນເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເປັນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຕ້ອງລະອຽດ, ມີແຜນການໃນການນຳໃຊ້ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ
4. ການຈັດສັນອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອ, ລວມເຖີງຕິດຕາມສະພາບການອອກຂ່າວຕ່າງຯ ເພາະຜ່ານມາ ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໄດ້ອອກຂ່າວຕ່າງຯ ນາຯ ທີ່ບໍ່ດີຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ນອກນີ້ ແຕ່ລະໜ່ວຍງານແຕ່ມີການແບ່ງງານກັນ, ມີແບບແຜນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ມີການປະສານງານກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ (ວສລ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.