Header Ads

ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການເຖີງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊາບທົ່ວເຖີງກັນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ມີການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ປະຊາສຳພັນ ເຖິງອໍານາດການປົກຄອງ, ຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ລ້ອງສາຍນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມ ໃຫ້ມີສະຕິກຽມພ້ອມ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ ຈາກນໍ້າຖ້ວມເຖິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ແລະ ນໍ້າຫ້ວຍກ້ອງເຂື່ອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ແລະ ລ້ອງນໍ້າຄານຕອນລຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໃນວັນທີ 29-30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີການລະບາຍນໍ້ຄື:• ລະບາຍຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ປະລິມານ 600-700 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ
• ລະບາຍຜ່ານການແລ່ນຈັກ ປະລິມານ 85 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ

ລວມປະລິມານນໍ້າລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ທັງໝົດ 685-785 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ;

ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນປ່ຽນແປງ ຈາກລະດັບປົກກະຕິ 306 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ມາເປັນ 312 ແມັດ ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 3 ເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫ່ວາງ 3-6 ແມັດ (ລະດັບນໍ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ) ຍັງຢູ່ໃນລະດັບປອດໄພ ແລະ ຄ້າຍຄືກັບ ຍາມລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ. ທັງນີ້, ການລະບາຍນໍ້າດັ່ງກ່າວກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະບັນດາບ້ານ ທີ່ຢູ່ຕອນລຸ່ມຂອງສາຍນໍ້າຄານ.


ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ ປະຕິບັດ ອີງຕາມການແຈ້ງເຕືອນໄພ ຝົນຕົກ ເລກທີ 0818/ກອຕທ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ອີງຕາມປະລິມານນໍ້າໄຫຼຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະວັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ການກັກເກັບນ້ຳພາຍໃນ ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 3 ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຄວບຄຸມ ລະດັບນ້ຳໜ້າອ່າງ ແລະ ກ້ອງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຄານ 2-3 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກນໍ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນໍ້າຄານ ລະຫ່ວາງ ບ້ານ ບ້ານ ດອນໂມ ແລະ ບ້ານ ຄອນຫວາຍ, ເມືອງ ຊຽງເງີນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕາມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ເໝືອ ປະມານ 24, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 240.8 GWh ຕໍ່ປີ. ສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນໍ້າຄານ ຫ່າງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 3 ປະມານ 48 Km ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຊຽງເງີນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງຫຼວງພະບາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນປະມານ 80 ກິໂລແມັດ.


ພາບ-ຂ່າວ: ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.