Header Ads

ຍົກຍ້າຍ 32 ຄອບຄົວຢູ່ບ້ານໜອງດາໜີໄພນໍ້າຖ້ວມເພື່ອຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າຂອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ຄາດວ່າລະດັບນໍ້າຈະສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນຕື່ມ ເຊິ່ງໃນໃນວັນທີ 19/8/2018 ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ນວ) ຮ່ວມກັບ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດເມືອງ, ພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຍົກຍ້າຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 32 ຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ເຂດບ້ານໜອງດາ, ເມືອງສີໂຄດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮີບດວ່ນ . ປະຈຸບັນປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍແມ່ນໄດ້ມາພັກເຊົາ ຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໜອງດາ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.