Header Ads

ເລັ່ງອອກບັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບອຸທົກກະໄພ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳການແກ້ໄຂບັນຫາອຸທົກກະໄພຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນວັນທີ 2 ສິງຫາ 2018 ນີ້ວ່າ: ວຽກຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ປະ ສົບອຸທົກກະໄພ ມີ 4 ບັນຫາສຳຄັນ ຄື:

1. ການປັບປຸງຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນອາບນ້ຳຢູ່ຕາມຈຸດພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຕ່າງຯ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
ປັດຈຸບັນ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງພວມເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່.
2. ການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນແຕ່ງກິນເອງຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຍ້ອນຄວາມເປີະເປື້ອນຕ່າງຯ
3. ສຸມໃສ່ການອອກບັດໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພເພາະປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນເອກະພາບກັນເທື່ອ
4. ເບີກຈ່າຍເງິນສົງເຄາະໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພຄອບຄົວລະ 500.000 ກີບ ຕາມທີ່ຄະນະກຳມະການສະເພາະ ກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການຕ້ານໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈງວ່າ: ການມອບເງິນຄອບຄົວລະ 500.000 ກີບ ເປັນການມອບເງິນໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງຈຳເປັນສ່ວນຕົວປະຈຳວັນທີ່ຄະນະກຳມະການກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ແຕ່ໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ມອບອີກຫລາຍຄັ້ງ ເພາະຖ້າຈະມອບໃຫ້ເປັນຈຳ ນວນຫລາຍຄັ້ງດຽວຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການສູນເສຍ ຫລື ອື່ນຯ ເພາະມີຄົນອາໃສຮ່ວມກັນເປັນຈຳນວນຫລາຍ.
ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ (ວສລ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.