Header Ads

ແຂວງອັດຕະປື ອອກແຈ້ງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອັດຕະປື ອອກແຈ້ງການເລກທີ 462/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2018  ເລື່ອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍອິງມາດຕາ 13 ແລະ 14  ຂອງກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍະກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ. 
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.