Header Ads

ເມືອງຫົງສາທຳລາຍສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ


ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ນສພ  ວຽງໃຈໃຫມ່ ວ່າ: ວັນທີ 09/08/2018 ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທໍາລາຍສິນຄ້າຜິດລະບຽບ ແລະ ໝົດອາຍຸ ທີ່ກວດຢຶດມາຈາດບັນດາຮ້ານຄ້າລວມທັງໝົດ 100 ລາຍການ ໃນນີ້ເປັນສິນຄ້າເຖື່ອນ 15 ລາຍການ ມູນຄ່າ 4,4 ລ້ານກີບ.
ກຳມະການກວດກາຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ສິນຄ້າຜິດລະບຽບ ແລະ ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມຢູ່ພາຍໃນເມືອງຫົງສາ ສົບທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນການກວດກາຢູ່ບັນດາຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ 2 ຄັ້ງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເອົາລັດເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.ຜ່ານດານລົງກວດກາຮ້ານຄ້າທັງໝົດ 133 ຮ້ານ ໃນນັ້ນມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ 6 ຮ້ານ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທົ່ວໄປ 125 ຮ້ານ ສາມາດກວດພົບ ແລະ ຢຶດສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 8 ລ້ານກວ່າກີບ.

ທ່ານ ນາງດາວິນ ລາດສະກິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫົງສາ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ຄ້າຂາຍຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິນຄ້າໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຫ້າມນໍາເອົາສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ ແລະ ສິນຄ້າໝົດອາຍຸເຂົ້າມາວາງຈໍາໜ່າຍຢ່າງເດັດຂາດ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ນໍາເອົາສິນຄ້າຊະນິດໃດໝົດອາຍຸກໍ່ຄວນນໍາເອົາໄປທຳລາຍຖີ້ມຢ່າງຖືກວິທີ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຢ່າງປອດໄພ.


ທີ່ມາ :ນສພ  ວຽງໃຈໃຫມ່
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


No comments

Powered by Blogger.