Header Ads

ຊາວບ້ານຈັບປາແຂ້ໃຫຍ່ໄດ້ນຳ້ໜັກ80ກິໂລ ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ


ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ວ່າ: 21 ສິງຫາ 2018 (ມື້ນີ້) ຊາວບ້ານຈັບປາແຂ້ໃຫຍ່ໄດ້ນຳ້ໜັກ80ກິໂລ ໂດຍຈຸດທີ່ປາແຂ້ໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວຖືກຈັບໄດ້ແມ່ນເຂດບ້ານສະເຫຼົາໂສງ ເມືອງ ມຸນລະປາໂມກ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າ ປາແຂ້ໃຫຍ່ ແມ່ນຈັດໃນບັນຊີປາໄກ້ຈະສູນພັນແລ້ວຕາມລາຍຊື່ປາສະຫງວນ ແລະ ຫວງຫ້າມ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______No comments

Powered by Blogger.