Header Ads

ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼຽນກາດີເລີດລະດັບສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ຈໍານວນ 5 ສາຂາວິຊາຊ່າງງານມະຫະກຳແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12 ທີ່ ເມືອງທອງທານີ,ປະເທດໄທ, ໄດ້ ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ, ສ ປ ປ ລາວ ກໍແມ່ນປະເທດໜື່ງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງນັກແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ຈຳນວນ 13 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 22 ປີ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນ 7 ສາຂາວິຊາຊ່າງ, ໃນຈຳນວນທັງຫມົດ 26 ສາຂາວິຊາຊ່າງ ແລະ ສາມາດຍາດໄດ້ຫຼຽນກາດີເລີດລະດັບສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຈຳນວນ 5 ຄົນ,ໃນ 5 ສາຂາວິຊາຊ່າງ ( Medallion of Excellence) ຄື: ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ (707 ຄະແນນ), ຊ່າງເຕັກໂນໂລຊີອອກແບບກຣາຟິກ (703 ຄະແນນ), ຊ່າງກໍ່(701 ຄະແນນ), ຊ່າງແຟຊັ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີ(700 ຄະແນນ) ແລະ ຊ່າງຈອດໂລຫະ (700 ຄະແນນ) .

 ໃນນັ້ນລະບຽບຂອງການແຂ່ງຂັນໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ນັກແຂ່ງຂັນຄົນໃດທີ່ສາມາດທຳຄະແນນໄດ້ 700 ຄະແນນຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງແມ່ນເກນຄະແນນຂອງລະດັບສີມືແຮງງານໂລກ ທີ່ອາຊຽນນຳເອົາມາເປັນມາດຕະຖານ ໃນການໃຫ້ຄະແນນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ຄື: ຫຼຽນຄຳ, ຫຼຽນເງິນ, ຫຼຽນທອງ ແລະ ຫຼຽນກາດີເລີດ ຕາມລຳດັບ.

ຂ່າວ:ນ. ເພັດສະໄໝ  (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.