Header Ads

ນໍ້າຖ້ວມທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ເຂດທ່າບົກ ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊລາຍງານຈາກຜູ້ສັນຈອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວລາ 11:00 ໂມງ ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2018 ນໍ້າໄດ້ຖ້ວມທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ເຂດ ບ້ານຫ້ວຍຕ້ອນ (ເຂດທ່າບົກ) ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສັງຈອນໄປມາລໍາບາດ ໂດຍສະເພາະລົດຕໍ່າ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເດີນທາງຜ່ານໄດ້ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າຂື້ນສູງ. ສໍາລັບທ່ານໃດຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຕ້ອງກວດກາສະພາບລົດ, ສະພາບເສັ້ນທາງ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດກ່ອນອອກເກິນທາງ.


ທີ່ມາ: Latsamy KPV 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.