Header Ads

ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ ທາຍາດລຸ້ນທີ 2 ເວົ້າກ່ຽວກັບຕໍານານ ກາເຟດາວ (Dao Coffee)
ສື່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ readtheclound.co ສາພາດ ທາຍາດລຸ້ນທີ 2 ກາເຟດາວ  (Dao Coffee) ໜື່ງໃນແບຣນການເຟອັນດັບໜື່ງຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການກໍາເນີດ, ການສ້າງແບຣນ (Local Brand) ສູ່ເວທີການຄ້າໂລກ ແລະ ການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງ ກາເຟດາວ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ ຮອງປະເທດກູ່ມ ບໍລິສັດ ດາວເຮືອງ  “ ເປົ້າໝາຍຂອງ ກາເຟດາວ ບໍ່ແມ່ນການສ້າງກໍາໄລສູງສຸດ ແຕ່ເປັນການສ້າງການເຟລາວໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ຍອດລະດັບໂລກ ດ້ວຍວິທິຄິດໃນການເອົາໃຈໃສ່ໃນການປູກ ແລະ ການຜະລິດ...”


ທີ່ມາ: readtheclound.co
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____


No comments

Powered by Blogger.