Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເຕືອນ ! ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາຮອດເດືອນ ທັນວາ 2018 ຍັງຈະເກີດພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນຂຶ້ນອີກ 12 ຫົວ
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018  ວ່າ: ສະພາບພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ-ສິງຫາ 2018 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດແຕ່ເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2018. ໂດຍອີງຕາມແບບຈຳລອງການພະຍາກອນພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນ ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກດ້ານຕາເວັນຕົກຕອນເໜືອ ປະຈຳລະດູການ 2018 ຈາກສູນກາງພະຍາກອນຂອງເອີຣົບ ແຕ່ໄລຍະເດືອນກັນຍາ ຫາເດືອນ ທັນວາ 2018 ຈະມີພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກຈຳນວນ 12 ຫົວ ເຊິ່ງໃນນີ້ຈະມີຄວາມແຮງເປັນພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ ຈຳນວນ 8 ຫົວ. ຈາກທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າພາຍຸໝູນເຂດຮ້ອນຈະເຄື່ອນຕົວຜ່ານ ສປປ ລາວ ອີກ 1 ຫາ 2 ຫົວ ໃນໄລຍະກາງເດືອນກັນຍາ ຫາ ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2018 ນີ້ ເຊິ່ງເສັ້ນທາງພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະຜ່ານເຂດພາກກາງ ຫາ ພາກເໜືອໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ 2018; ແລະ ຈະຜ່ານພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາ 2018.


© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____No comments

Powered by Blogger.