Header Ads

ຂີ້ລັກໂຊກຮ້າຍ ເຂົ້າງັດເຮືອນປະຊາຊົນເພື່ອຊອກລັກລົດຈັກ ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ : ອີງຕາມການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17/ ກັນຍາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີເຫດຂີ້ລັກງັດເຮືອນປະຊາຊົນ ເພື່ອຫວັງຈະເຂົ້າມາລັກເອົາລົດຈັກ ແຕ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນຮູ້ເມື່ອເສຍກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອີ້ນເພື່ອນບ້ານຊ່ວຍກັນຈັບໂຕຂີ້ລັກໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ໂດຍຫດການນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທີ່ບ້ານສອນໄຊ ນະຄອນໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.


© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____

No comments

Powered by Blogger.