Header Ads

ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ ເພື່ອຊົດເຊີຍນາປີ ທີ່ຖືກເສຍຫາຍລະດູແລ້ງປີນີ້, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ກວດກາເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ໝົດ, ສ້ອມແປງຟື້ນຟູຊົນລະປະທານ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໃນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ, ໃນຂະນະທີ່ພືດລະດູແລ້ງ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 185.000 ເຮັກຕາ, ສ່ວນເຂົ້ານາປີ ສູ້ຊົນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 850.000 ເຮັກຕາ. ໃນການປະເມີນຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ທາງດ້ານຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະມານ 1.260 ກວ່າຕື້ກີບ.


ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວໃນພິທີຖະແຫລງຂ່າວກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ: ໄພພິບັດປີນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກວ່າຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຫລາຍຈາກນໍ້າຖວ້ມຂັງ, ນໍ້າຊຸທັ່ງ ແລະ ສັດຕູພືດທຳລາຍ ແລະ ການເກີດພະຍາດລະບາດຂອງສັດ ໂດຍສະເພາະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ເນື້ອທີ່ນາ, ສວນອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້ານາປີ ບໍ່ໄດ້ສະມັດຕະພາບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາ ບາງພື້ນທີ່ບໍ່ສາມາເຮັດນາຕ່າວໄດ້. ສະນັ້ນ, ຕາມການປະເມີນເຫັນວ່າ ການຜະລິດເຂົ້າໃນລະດູຝົນປີນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນການ 3 ລ້ານ 550 ພັນໂຕນ ຈະໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ລ້ານ 2 ແສນໂຕນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອທີ່ ທີ່ຖືກເສຍຫາຍເຖິງ 90.600 ກວ່າເຮັກຕາ ກວມເອົາ 12% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດຳຂອງລະດູນາປີ, ເຂົ້າໄຮ່ຖືກທຳລາຍ 4 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ພືດຕ່າງໆ ທີ່ຖືກທຳລາຍ 11.700 ກວ່າເຮັກຕາ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ, ຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ປະມານ 312 ຕື້ກີບ ມີ 650 ຫົວງານ ທີ່ໄດ້ເປ່ເພເສຍຫາຍ, ສັດລ້ຽງເປັນຕົ້ນ ປາກະຊັງ, ຟາມໄກ່, ຟາມໝູ.

ທີ່ມາ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.