Header Ads

ຄລີບນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ
ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ນໍ້າງື່ມເພີ່ມລະດັບຂື້ນຖ້ວມຢູ່ຫຼາຍເຂດຂອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ລວມທັງ ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ວປສ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເວີນຄຳ ກະແສນໍ້າທີ່ໄຫຼແຮງເຮັດໃຫ້ຄູຕັນນໍ້າຂອງເປົ໋າຊາຍທີ່ໃຊ້ຕັນນໍ້າພັງລົງ ຈົນເປັນເຮັດໃຫ້ນໍາໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມທົ່ວທັງວິທະຍາເຂດ.

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____No comments

Powered by Blogger.