Header Ads

ຂ່າວລືແຂ້ຫລຸດອອກຈາກຄອກຢູ່ສວນສັດບ້ານເກີນ ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຈາກບັນຫາທີ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍອອກຂ່າວລືກ່ຽວກັບແຂ້ຈຳນວນຫລາຍຢູ່ສວນສັດບ້ານ ເກີນ ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຫລຸດຫນີອອກຈາກຄອກ ຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມສວນສັດນັ້ນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນໃນສັງຄົມເຮົາ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດລຽບຕາມນໍ້າງື່ມ ແຕກຕື່ນ ແລະ ຢ້ານກົວ, ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສໍາພາດ ທ່ານ ພິລາວັງ ສີປະເສີດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍລິຫານສວນສັດບ້ານເກີນ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມເປັນຈິງ. ທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງແຕ່ຢ່າງໃດ, ສວນສັດບ້ານເກີນ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ສູງ, ຖ້ານໍ້າຈະຖ້ວມກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າ ບັນດາບ້ານ ພາຍໃນເມືອງ ທຸລະຄົມ ຈະຈົມຢູ່ໃຕ້ນໍ້າເກືອບທັງຫມົດ. ແຂ້ຈໍານວນເກືອບ 100 ໂຕ ທີ່ທາງສວນສັດລ້ຽງຢູ່ ຍັງຢູ່ໃນຄອກ ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ເປັນຄອກທີ່ແໜ້ນໜາຖາວອນ ແລະ ຮັບປະກັນດີທຸກຢ່າງ.

ທ່ານ ພິລາວັງ ສີປະເສີດ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສັງຄົມ ຈົ່ງຢ່າຫລົງເຊື່ອກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ອອກຂ່າວລືປັ່ນປວນສັງຄົມໃນເລື່ອງນີ້ ເພາະປັດຈຸບັນ ສວນສັດບ້ານເກີນ ຍັງເປີດບໍລິການສັງຄົມ ຕາມປົກກະຕິ ທຸກວັນ ແຕ່ 8 ໂມງ00 ຫາ 17ໂມງ00. ຄ່າຜ່ານປະຕູ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ: ຜູ້ໃຫຍ່ ຄົນລະ 15.000 ກີບ, ເດັກນ້ອຍ ຄົນລະ 10.000 ກີບ. ສຳລັບຄົນລາວ: ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ລະ 10.000 ກີບ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ລະ 5.000 ກີບ.


ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ (ວສລ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.