Header Ads

ພາໄປສ່ອງພາບ Kristina Pimenova ນາງແບບສາວນ້ອຍທີ່ງາມ ແລະ ໜ້າຮັກທີ່ສຸດໃນໂລກຖ້າຫຼາຍທ່ານຍັງຈື່ໄດ້ Kristina Pimenova ນາງແບບ ແລະ ນັກສະແດງ ສາວນ້ອຍທີ່ມີໜ້າຕາງົດງາມ ແລະ ໜ້າຮັກທີ່ສຸດໃນໂລກຈາກການລາຍງານຂ່າວຂອງສໍານັກຂ່າວທົ່ວໂລກເມື່ອ 3 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງຕ້ອງນັ້ນ Kristina Pimenova ອາຍຸພຽງ 10 ປີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມທີ່ເປັນເດັກໜ້າຮັກ ແລະ ຜົນງານຂອງສາວນ້ອຍຄົນທີ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກາຍເປັນນາງແບບໂຕນ້ອຍທີ່ໂດ່ງດັງທັງໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ອອຟລາຍ.  ຕອນນີ້ສາວນ້ອຍ Kristina Pimenova ໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ທີມງານ tonamcha.com ເລີ່ມພາໄປສ່ອງພາບຄວາມງາມຂອງສາວນ້ອຍຄົນນີ້.

Kristina Pimenova  ເປັນຊາວຣັດເຊຍ ແຕ່ເດິນທາງອາໄສຢູ່ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍ  Kristina Pimenova  ແມ່ນເປັນທັງນາງແບບ ແລະ ນັກສະແດງໃນການວົງການບັນເທິງທີ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ .

ພາບຕອນ Kristina Pimenova  ອາຍຸ10 ປີພາບຕອນ Kristina Pimenova  ໃຫຍ່ເປັນສາວ 


Source: Kristina Pimenova 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____


No comments

Powered by Blogger.