Header Ads

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຊີ້ນໍາການເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໂດຍທ່ານ ບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ເຈົ້າເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ກໍຄືຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໂດຍມີຄວາມຄືບໜ້າດີຕໍ່ການຊັບຊ້ອນບ່ອນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນໃນແຕ່ລະສູນພັກຊົວຄາວຢ່າງເປັນລະບົບ ສິ່ງສໍາຄັນໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາປະຊາ ຊົນໄປຢູ່ຈຸດສູນພັກຊົວຄາວ, ຂະນະດຽວກັນກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນບ້ານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ການອອກບັດ, ຂຶ້ນບັນຊີ, ຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວໃຫ້ຈະແຈ້ງໂດຍໄວ ຜູ້ທີ່ມີໜ້າພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ຂຶ້ນບັນຊີໃຫ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບບ້ານໃດທີ່ຖືກຜົນກະທົບໂດຍໃຫ້ແຍກບ້ານທີ່ມີຜົນກະທົບໜັກ, ກາງ, ເບົາ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນຕົວເລກຢ່າງຊັດເຈນລະອຽດ ຜົນກະທົບນັ້ນມີຫຍັງແດ່ເປັນຕົ້ນ:ເຮືອນຊານ, ທົ່ງນາ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ອື່ນໆແຍກໃຫ້ມີຄວາມລະ ອຽດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ກ່ຽວກັບການເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍໃຫ້ສູມໃສ່ ມ4, ມ7 ກ່ອນສໍາຄັນແມ່ນສະຖານທີ່ຮຽນ, ໃນນັ້ນອຸປະກອນການຮຽນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ ນຸ່ງນັກຮຽນ, ເກີບ, ປື້ມ, ກະເປົ່າ ແລະ ອື່ນໆ ກໍໃຫ້ຂຶ້ນບັນຊີເກັບກໍາຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນສໍາຄັນຕ້ອງມີການປະຊາສໍາພັນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າໃຈຕໍ່ນະໂຍບາຍການໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ. ພ້ອມນີ້ ບັນດາສູນຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການບໍລິການດ້ານສຸຂະ ພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປະຈໍາຕະຫລອດ ມີການພັດປ່ຽນກັນປະຈໍາການ. ສ່ວນການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ໃນສູນພັກຊົວຄາວກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດ, ແຕ່ລະສູນ ໃຫ້ມີການລະດົມແນວຄິດຈິດໃຈໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຂົາກັບມາມີຊີວິດດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. 
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນັ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາສະຖານ ທີ່ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເພາະເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ຊຶ່ງຈະກໍໃຫ້ເກີດນໍາເຊື້ອພະຍາດຕາມມາ. ສໍາລັບວຽກງານການຕິດຕັ້ງໂທລະໂຄງຢູ່ໃນແຕ່ ລະຈຸດ ແຕ່ລະສູນພັກຊົວຄາວ ກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ໄປຕິດຕັ້ງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອຈະໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບຮູ້ໄດ້ສະພາບການຕ່າງໆ ກໍຄືນະ ໂຍບາຍວຽກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ພ້ອມນີ້ ພະແນກສາທາສຸກ, ຂະແໜງໂຍທາ ກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ໃນເລື້ອງການຈັນສັນບ້ານທີ່ຈະໄປຕັ່ງເປັນສູນພັກຊົວຄາວນີ້ກ່ຽວກັບລະບົບການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ການປັບປຸງເສັ້ນທາງກໍຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໂດຍໄວ ໃຫ້ມີການປະ ສານສົມທົບກັບທາງແຂວງ, ເມືອງ ໂດຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການ. ສ່ວນໃນການເບີກຈ່າຍເຄື່ອງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນກໍຍາກໃຫ້ມີບັນຊີຕົວເລກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນວ່າຜູ້ໃດໄດ້, ບໍ່ໄດ້ ກໍຄືການເບີກຈ່າຍເງິນ 1 ແສນກີບ ໃຫ້ເປັນບຸກຄົນນັ້ນກໍໃຫ້ມີບັນຊີຢ່າງຊັດເຈນ, ລະອຽດ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຍັງໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມສູນພັກຊົ່ວ ຄາວບ້ານຫາດຍາວ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍເອົາປະຊາຊົນບ້ານໃໝ່ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມມິດສໍາພັນ ຈໍານວນ 140 ຄອບຄົວເຂົ້າມາຢູ່ໃໝ່.


ທີ່ມາ: ຂປລ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.