Header Ads

ສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນຈຳຄຸກ ຄົນລະ 5 ປີໂທດຖານ ຄ້າ-ຂາຍ ສິ່ງເສບຕິດປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊລາຍງານ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018ນີ້ ທີຫ້ອງປະຊຸມຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ,ໄດ້ນຳສຳນວນສັ່ງຟ້ອງຂອງໄອຍະການຊະຊາຊົນບວກກັບຄຳໃຫ້ການຂອງພວກຈຳເລີຍ 1 ຊື່: ທ້າວ ຢາງເນັງ ເຈຍຖໍນໍເລົາ ອາຍຸ 20 ປີ ນັກສຶກສາ ຢູ່ບ້ານ ພູຫວດ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ,ຖືກກັກຕົວ ວັນທີ 3 ທັນວາ 2017 ໃນຂໍ້ຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ ຈໍານວນ 10 ຖົງ ເທົ່າກັບ 1.988 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 194,1 ກຣາມ;ຜ່ານການໄຕ່ຕ່ອງ ພິຈາລະນາເຫັນວ່າຈຳເລີຍໄດ້ມີເຈຕະນາ ແລະ ຄົບອົງປະກອບໃນການເຄື່ອນໄຫວກະທໍາຜິດຕໍ່ມາດຕາ 146 ກົດໝາຍອາຍາແຫ່ງ ປປ ລາວ, ຕາມປະເດັນຄຳຕັດສິນ ເລກທີ 062,063 ແລະ 064/ຂຕ.ອ,ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ຄະນະສານອາຍາ ຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນ


ທ້າວ ຢາງເນັງ ເຈຍຖໍນໍເລົາ (ຈຳເລີຍ1) ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າ 10 ປີ, ປັບໃໝ 100.000.000 ກີບ; ຮິບຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 10 ຖົງ ເທົ່າກັບ 1.988 ເມັດ,ນໍ້າໜັກ 194,1 ກຣາມ ທຳລາຍຖີ້ມ, ຮິບໂທລະສັບ ຈໍານວນ 01 ເຄື່ອງຂອງຈຳເລີຍມາເປັນຂອງລັດ


ທ້າວ ເກົາຮື ອາຍຸ 23 ປີ ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານພູກູ້ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ(ຈໍາເລີຍ2)ກັກຕົວວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017 ຂໍ້ຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 02 ຖົງ ເທົ່າກັບ 402 ເມັດ, ນ້ຳໜັກ 38,3 ກຣາມ ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 5 ປີ2 ເດືອນ,ປັບໃໝ 10.200.000 ກີບ, ຮິບຢາບ້າ ຈຳນວນ 402 ເມັດ ມາທໍາລາຍຖີ້ມ, ຮິບໂທລະສັບມືຖືຈໍານວນ 01 ເຄື່ອງຂອງຈໍາເລີຍມາເປັນຂອງລັດ

ທ້າວ ສຸກດາ ອາຍຸ 37 ປີ ກໍາມະກອນ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍ ເມືອງນໍາບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ(ຈໍາເລີຍ 3) ຖືກກັກຕົວ 22 ກຸມພາ 2018, ຂໍ້ຫາມີຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຈໍານວນ 01 ຖົງ ມີ 155 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 15,8 ກຣາມ, ຖືກຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ,ສ່ວນຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈໍານວນ 01 ຖົງ ມີ 155 ເມັດ,ນໍ້າໜັກ 15,8 ກຣາມ ແມ່ນຖືກຮິບທຳລາຍຖີ້ມ ແລະ ໃຫ້ຈໍາເລີຍຮັບຜິດຊອບຄ່າທໍານຽມ, ສໍາເນົາເອກະສານຕ່າງໆ, ພ້ອມຍັງບອກໃຫ້ໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍຊາບຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າຝ່າຍໃດບໍ່ພໍ່ໃຈຕໍ່ຄໍາຕັດສິນສະບັບນີ້ມີສິດອຸທອນ ຫຼື ສະເໜີຄັດຄ້ານພາຍໃນກໍານົດ 20 ວັນ, ນັບແຕ່ມື້ຕັດສິນເປັນຕົ້ນໄປ%.

ຂ່າວ: ພຸດມະນີ - ຕິດຕໍ່ 55696654
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____

No comments

Powered by Blogger.