Header Ads

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 54 ຄົນ ສູນຫາຍ 100 ຄົນ ແລະ ມີ 113.538 ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປີ 2018 ປະເທດເຮົາໄດ້ເກີດໄພພິບັດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຈຳນວນ 16 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ, ກວມເອົາ 110 ເມືອງ, ມີ 2.099 ບ້ານ, ມີ 113.538 ຄອບຄົວ, ມີ 541.674 ຄົນ, ຍິງ 209.692 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 54 ຄົນ, ບາດເຈັບ 2 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ 100 ຄົນ (ອັດຕະປື 97 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 3 ຄົນ), ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປບ່ອນທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວເບື້ອງຕົ້ນ 4.890 ຄອບຄົວ, 20.516 ຄົນ.


ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳ ມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ທາງດ້ານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດໃນປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ອນຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17-18 ກັນຍານີ້.ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລາຍງານວ່າ: ນັບແຕ່ກາງເດືອນ ກໍລະກົດ ຫາ ຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ເປັນຕົ້ນ ເຊິນຕິນ ແລະ ເບປິນກາ ພັດຜ່ານເຂົ້າ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນໍ້າຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໄຫຼລົ້ນຝັ່ງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຂວງເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ 16 ແຂວງ, 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 110 ເມືອງ, 2.099 ບ້ານ, 113.538 ຄອບຄົວ, 541.674 ຄົນ, ຍິງ 209.692 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 54 ຄົນ, ບາດເຈັບ 2 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ 100 ຄົນ (ອັດຕະປື 97 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ 3 ຄົນ), ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວເບື້ອງຕົ້ນ 4.890 ຄອບຄົວ, 20.516 ຄົນ.

ຖ້າສົມທຽບເບິ່ງໂຕເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ສູນຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ, ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຊຶ່ງມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖີງ 40 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ 97 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ 3 ຄົນ; ຊຽງຂວາງ ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ. ຖ້າເບິ່ງໂຕເລກຄອບຄົວ ແລະ ຈໍານວນຄົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວສຸກເສີນ ເຫັນວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ ມີ 1.925 ຄອບຄົວ, 9.304 ຄົນ (ຢູ່ເຮືອນພີ່ນ້ອງ 825 ຄອບຄົວ, ພັກຢູ່ໂຮງຮຽນ 1.155 ຄອບຄົວ); ຮອງລົງມາແມ່ນຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື 1.611 ຄອບຄົວ, 7.095 ຄົນ. ສ່ວນຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 1.366 ຄອບຄົວ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 711 ຄອບຄົວ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 563 ຄອບຄົວ; ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 19 ຄອບຄົວ ແມ່ນໄດ້ກັບຄືນເຮືອນຊານຂອງຕົນເອງແລ້ວ. ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໂຕເລກຈໍານວນຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີ 37.714 ຄອບຄົວ, 199.884 ຄົນ; ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 32.004 ຄອບຄົວ, 132.432 ຄົນ; ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 15.069 ຄອບຄົວ, 87.238 ຄົນ.ຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເລົ້າເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນ: ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຖືກກະທົບເສຍຫາຍ 100% ມີ 1.643 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 303 ຫຼັງ, ເລົ້າເຂົ້າເສຍຫາຍ 100% 73 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 9.262 ຫຼັງ. ໃນນີ້ ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີເຮືອນຖືກກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍ 100% 1.520 ຫຼັງ; ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເສຍຫາຍ 100% 70 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 51 ຫຼັງ; ແຂວງອຸດົມໄຊ ເສຍຫາຍ 100% 31 ຫຼັງ; ແຂວງຊຽງຂວາງ ເສຍຫາຍ 100% 14 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 11 ຫຼັງ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 115 ຫຼັງ.ສະເພາະຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນຈໍານວນເຮືອນທີ່ຖືກກະທົບ ເສຍຫາຍ 1.520 ຫຼັງ ໃນ 6 ບ້ານທີ່ຖືກກະທົບເສຍຫາຍ 100%, ປັດຈຸບັນ ມີຈໍານວນ 1.611 ຄອບຄົວ, 7.095 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ທາງລັດຖະບານຈັດສັນໄວ້ໃຫ້, ຊຶ່ງໃນຈໍານວນຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຍາວນານ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາ, ອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ, ນໍ້າໃຊ້, ການຮັກສາ ແລະ ປິ່ນປົວດ້ານສຸຂະພາບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ, ເດັກກໍາພ້າ-ກໍາພອຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ຍິງທີ່ມີລູກນ້ອຍ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ເຖົ້າ, ອື່ນໆ. ສ່ວນແຂວງອື່ນໆ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ແລະ ຟຶ້ນຟູຄືນຮີບດ່ວນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ອື່ນໆ.ຜົນກະທົບຕໍ່ສາທາ ລະນະສຸກ: ສຸກສາລາ 14 ແຫ່ງ, ນໍ້າລິນ 78 ແຫ່ງ, ນໍ້າບາດານ 4.512 ແຫ່ງ, ວິດຖ່າຍ 8.892 ໜ່ວຍ, ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ 24 ຈຸດ, ອ່າງເກັບນໍ້າ 21 ຈຸດ, ຫົວກ໋ອກນໍ້າ 2 ຈຸດ. ແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຊກອງ. ສະເພາະຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃນຈໍານວນ 6 ບ້ານທີ່ເສຍຫາຍ 100% ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຮີບດ່ວນສຸກເສີນດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພາະຕິດພັນກັບບັນຫາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍ້າສະອາດ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວຢູ່ຫຼາຍບ້ານຂອງບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບ ບໍ່ມີນໍ້າກິນ, ນໍ້າໃຊ້ທີ່ສະອາດ ລວມທັງ ວິດຖ່າຍ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດລະບາດຢູ່ພື້ນທີ່ຖືກກະທົບ.ຜົນກະທົບຕໍ່ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ: ໂຮງຮຽນ 349 ຫຼັງ, ເຮືອນຄູ-ອາຈານ 4 ຫຼັງ, ໃນນີ້ ມີໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງໃຊ້ເປັນສູນພັກຊົ່ວຄາວສຸກເສີນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ແຂວງທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ 105 ຫຼັງ, ສະຫວັນນະເຂດ 36 ຫຼັງ, ບໍລິຄໍາໄຊ 31 ຫຼັງ ແລະ ອັດຕະປື 29 ຫຼັງ. ປັດຈຸບັນ ບາງໂຮງຮຽນທີ່ເປີດແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງໄປຫາໂຮງຮຽນຖືກນໍ້າຖ້ວມ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ. ສະເພາະຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ ເພາະສາມາດເປີດຮຽນໄດ້ແຕ່ຊັ້ນ ມໍ 3-7, ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດເປີດໄດ້ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ທັນມີຫ້ອງຮຽນ. + ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ກະທົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນທາງ 416 ເສັ້ນ, 1.774 ກມ, ຂົວ 52 ແຫ່ງ. ແຂວງທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ.ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້: ເນື້ອທີ່ນາຖືກກະທົບເສຍຫາຍທັງໝົດ 114.434 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດອື່ນໆ 23.253 ເຮັກຕາ, ໜອງປາ 3.443 ໜອງ, ເນື້ອທີ່ໜອງປາ 5.023 ເຮັກຕາ, ປາ 7.695 ໂຕ, ສັດລ້ຽງ ງົວ 976 ໂຕ, ຄວາຍ 231 ໂຕ, ແບ້ 936 ໂຕ, ໝູ 802 ໂຕ, ສັດປີກ 35.192 ໂຕ, ຊົນລະປະທານຖືກກະທົບເສຍຫາຍ 398 ແຫ່ງ. ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍ່ແກ້ວ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ຂົງເຂດກະສິກໍາ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ບັນຫາການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຕໍ່ໜ້າ ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະ ການສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ ແລະ ການສະໜອງແນວພັນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆຟື້ນຕົວໂດຍໄວ.

ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ເສົາໄຟຟ້າຫັກເສຍຫາຍ 295 ຕົ້ນ, ສາຍໄຟຟ້າ 163 ຈຸດ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 266 ກມ, ໝໍ້ແບ່ງ 8 ໜ່ວຍ, ຄອນສາຍຫັກ 252 ຄອນ, ໝໍ້ນັບໄຟ 1.226 ໜ່ວຍ, ປາລາຟຸດ 42 ໜ່ວຍ, ແລະ ກົງເຕີໄຟ 198 ໜ່ວຍ


ຂ່າວ: ນສພ ປະຊາຊົນ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.