Header Ads

ສຫຍນ ແຈ້ງການ ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018 ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ສຫຍນ) ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບປຸງລາຄານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດໃນ 06:00ນາທີ ຂອງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ ແມ່ນປັບຂຶ້ນ 190 ກີບຕໍ່ລິດ ສ່ວນນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ແມ່ນຈະປັບຂຶ້ນ 230 ກີບຕໍ່ລິດ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມມີກັ່ງລຸ່ມນີ້: 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com

_____

No comments

Powered by Blogger.