Header Ads

ອຸດົມໄຊ ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ນັກຮຽນ ໃສ່ເຄື່ອງແບບເຂົ້າຮ້ານບັນເທິງ

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 561/ຖວທ ລົງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ເລື່ອງ:  ການເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຫ້ອງບັນເທິງ- ຮ້ານຄາລະໂອເກະ ໂດຍມີເນື້ອໃນລຸ່ມນີ້:  


© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_____

No comments

Powered by Blogger.