Header Ads

ຫຼວງພະບາງ ຈະສ້າງຕັ້ງ “ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ"ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂດກ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຊົງຄຸນຄ່າຢູ່ຄູ່ກັບຊາດລາວເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໃຫ້ຄົງຢູ່ ຊາວນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ທັງເປັນການຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼວງພະບາງແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວເຫັນວ່າຄວນມີກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ຄວາມເປັນເອກະລັກທັງໝົດໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ສູນຫາຍໄປຕາມການເວລາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາຜ່ານມາຄະນະກໍາມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2018 ຂຶ້ນເພື່ອລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກໂລກ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມຄັ້ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ທັງເປັນການຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຄະນະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ຄະນະດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ໃນວັນທີ 09 – 10 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າແຂວງໆ ຫຼວງພະບາງ, ມີບັນດາການນຳຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ສະເຫວີຍ ສີລາວັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ກໍໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ ຈະປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ ດັງນີ້:

ການກະກຽມການປັບປຸງ ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ PSMV
ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຄວາມສ່ຽງໃນການພັດທະນາທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ.


ຂໍ້ມູນ : ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍລະດົກ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamchanews.com
_____


No comments

Powered by Blogger.