Header Ads

ເດືອນກັນຍາ ທົ່ວປະເທດມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດລວມ 65 ຄົນເຈົ້າໜ້າທີ່ ກົມຕໍາຫຼວດຂຈະລາຈອນ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ສະຫຼຸບອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງທ້ອງຖະໜົນປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2018 ດັ່ງນີ້. ທົ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນເກືອບ 400 ຄັ້ງ, ພາຫະນເປ່ເພທັງໝົດ 700 ກວ່າຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງໝົດ 400 ກວ່າຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 65 ຄົນ, ທຽບໃສ່ເດືອນຜ່ານມາ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຄົນ, ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ 4,800 ລ້ານກວ່າກີບ.


ສາເຫດ: ເກີດຈາກດື່ມສິ່ງມືນເມົາຂັບຂີ່, ຄວາມໄວເກີນ ແລະ ປ່ຽນທິດທາງກະທັນຫັນ, ໄລຍະເວລາທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກວ່າໝູ່ ນັບແຕ່ເວລາ 19-24:00 ໂມງ ຂອງທຸກວັນ ( ໜັກສຸດແມ່ນ ວັນສຸກ-ເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ).  ໃນນີ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາຍ 25 ຄົນ, ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ບໍລິຄໍາໄຊ ຕາຍແຂວງລະ 5 ຄົນ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ ຕາຍແຂວງລະ 3 ຄົນ, ວຽງຈັນ 2 ຄົນ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ 1 ຄົນNo comments

Powered by Blogger.