Header Ads

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ ໂທດຖານຄ້າຂາຍສິ່ງເສບຕິດ


ນອາທິດຜ່ານມາ, ຄະນະສານອາຍາ ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ນໍາຜູ້ຖືກຫາຊື່ ທ້າວ ພັດສຸ ທາ ອາຍຸ 47 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສີສັດຕະນາກກັກຕົວໃນຂໍ້ຫາຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຕາມສໍາ ນວນຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ເລກທີ 583/ອຍກ.ນວ ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2018 ຂຶ້ນມາຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນ.ຜ່ານການສອບສວນໄຕ່ສວນໃນຫ້ອງປະຊຸມສານ, ຄົ້ນຄວ້າຂ້ໍມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ປະກອບໃນສໍາ ນວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວເຫັນວ່າ ມີຫຼັກຖານຮັດກຸມທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍຢັ້ງຢືນວ່າ ການກະທໍາຂອງ ທ້າວ ພັດ ສຸທາ ( ຈໍາເລີຍ ) ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ເຊິ່ງແຕະຕ້ອງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ມີຄວາມສະ ຫງົບ, ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ໃນເດືອນມັງກອນ 2017 ທ້າວ ພັດສຸທາ ( ຈໍາເລີຍ ) ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວເສບຢາເສບຕິດ ໂດຍເສບຄັ້ງລະ 1-2 ເມັດ. ມາວັນທີ 23 ກຸມພາ 2018, ຈໍາເລີຍ ກໍໄດ້ຮັບເອົາຢາບ້າມາຂາຍເອງ ໂດຍຮັບຊື້ນໍາ ທ້າວ ເມັ່ງທໍ່ ຈໍານວນ 100 ເມັດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຢາບ້າມາແລ້ວກໍ ນໍາຢາບ້າຈໍານວນ 10 ເມັດ ໄປຂາຍໃຫ້ ກັບ ທ້າວ ເທບສະວັນ ຢູ່ບ້ານສວນມອນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນໍາມາເສບຈໍານວນ 3 ເມັດ ຍັງເຫຼືອ 87 ເມັດ. ມາວັນທີ 24 ກຸມພາ 2018 ຈໍາເລີຍ ຈະນໍາຢາບ້າໄປຂາຍຢູ່ ເຂດຮ້ານເກມແຫ່ງໜຶ່ງ ເຂດບ້ານໂພໄຊ ແຕ່ເວລານັ້ນຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກເຂົ້າມາກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ພ້ອມກັບຂອງກາງດັ່ງກ່າວ.

ຈາກຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ມີນັ້ນ, ຄະນະສານອາຍາ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ທ້າວ ພັດສຸທາ ເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດໂດຍ ເຈດຕະນາ ເນື່ອງ າກວ່າ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີ່ກົດໝາຍໄດ້ເກືອດຫ້າມໃນມາດ ຕາ 146 ວັກ 2 ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ບຸກ ຄົນຜູ້ໃດຫາກຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ມີໄວ້ໃນ ຄອບ ຄອງ, ຄ້າຂາຍ, ຈໍາໜ່າຍ, ນໍາເຂົາ, ສົ່ງອອກ, ຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາຢາອີ, ຢາບ້າ ຫຼື ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດອື່ນໆ ຜ່ານ ສປປ ລາວ ເປັນອາຈີນ ຫຼື ມີການ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ ຫຼື ມີຢາອີ, ຢາບ້າ ຫຼື ວັດ ຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດອື່ນໆທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຫ້າຮ້ອຍກຼາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ຫຼະພາບແຕ່ 5 ປີ ຫາ 10 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮິບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍອາຍາສະບັບນີ້.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ຄະນະສານອາຍາ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະ ພາບ ທ້າວ ພັດສຸທາ ຈໍາຄຸກ 5 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໂດຍບອກໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍ. ຖ້າຝ່າຍ ໃດຫາກບໍ່ພໍໃຈ ກໍສາມາດຂໍອຸທອນໄດ້ ພາຍໃນກໍານົດ 20 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ລົງ ຄໍາຕັດສິນເປັນຕົ້ນໄປ.ທີ່ມາ:  ນສພ ຄວາມສະຫງົບ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamchanews.com
_____


No comments

Powered by Blogger.