Header Ads

ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ລົງຕິດຕາມກວດກາ ສາເຫດການແຕກຂອງສັນເຂື່ອນ
ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2018 ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນ ກາງພັກ ເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການ ກວດກາລັດຖະບານ ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ ທັງເປັນປະທານຄະນະຮັບ ຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດຄູກັ້ນນໍ້າຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກພັງ, ຜູ້ຊີ້ນໍາຄະນະກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄູກັ້ນນໍ້າຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້າ ນ້ອຍແຕກພັງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຕິດຕາມການກວດກາ ສາເຫດການແຕກພັງ ຂອງສັນ ເຂື່ອນ D ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື. 

ການລົງໄປເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມການກວດກາຄັ້ງນີ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງສະພາບຂອງສັນເຂື່ອນ D ທີ່ແຕກພັງ ພ້ອມທັງໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ ທັງລາວ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຊອກສາເຫດຕົ້ນຕໍໍທີ່ເຮັດ ໃຫ້ສັນເຂືອນ D ແຕກພັງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງສະພາບຂອງສັນເຂື່ອນອື່ນໆອີກເປັນຕົ້ນ ສັນເຂື່ອນ A, C, E, F ໜ້າເຂື່ອນເຊປຽນ ແລະ ຫ້ວຍໝາກຈັນ ຕື່ມອີກ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນຈາກຊ່ຽວຊານຕ່າງ ປະເທດ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ, ເຕັກນິກ-ຮູບແບບ-ວິທີການສໍາຫຼວດ, ຫຼັກຖານຕ່າງໆທັງຈາກຮູບພາບ, ວີດີໂອ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ ເພື່ອຈະນໍາໄປພິສູດ ໃຫ້ຮູ້ສາເຫດອັນແທ້ຈິງ. ໂອກາດນີ້ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການທັງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ-ສໍາຫຼວດດ້ວຍ ທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດອັນຕົ້ນຕໍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສັນເຂື່ອນແຕກຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ພ້ອມນີ້ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຄະນະທີມງານຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼດ-ກວດກາ ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. ຂ່າວ: ແສງເພັດ ແຊຈາວ (ນສພ ປະຊາຊົນ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ |  www.tonamcha.com
_____


No comments

Powered by Blogger.