Header Ads

ລັດຖະມົນຕີ ຮສສ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 25ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 25 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ ກົວລາລຳເປີ ປະ ເທດ ມາເລເຊຍ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ກຽ່ວກັບການສົ່ງເສີມອາຊີບສີຂຽວ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຕາມວິໃສທັດຮ່ວມກັນ ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ ສາມຂະແໜງການໃຫຍ່ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງ ກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການ ມີຫລາກຫລາຍ ສາຂາອາຊີບ ທີ່ຕິດພັນກັບວິຖີຊີວິດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງປະຊາກອນແຕ່ລະເທດ, ໃນນັ້ນ ອາຊີບເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປົກປ້ອງສັງຄົມ ຫລື ອາຊີບສີຂຽວ ໄດ້ກາຍເປັນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຂອງນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຊິ່ງສປປ ລາວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈຸດປະສົງຂອງວຽກງານ ກ່ຽວກັບອາຊີບສີຂຽວດັ່ງກ່າວ ທັງເປັນຂົງເຂດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ. ໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ພິຈາລະນາ ສະພາບ, ເຫດຜົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ປິ່ນອ້ອມ ແລະ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຮງງານ ເຊິ່ງລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ກຽມຈະປະກາດໃຊ້ໃນໄວໆນີ້, ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທຳໃນຊົນນະບົດ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະ ແຫລງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນ ຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບ ໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບ ແລະ ອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: ຂປລ 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.