Header Ads

ນີ້ແມ່ນໂສມຫນ້າ ໂຈນລັກໂທລະສັບ ບ້ານຫລັກ 3 ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ​ແຂວງ ອັດຕະປືເຈົ້າຂອງຊັບປະກາດຈັບໂຈນ ແລະ ໃຜຮູ້ເບາະແສ ລົບກວນແຈ້ງໃຫ້ຊາບດ່ວນ  ໂດຍການແມ່ນ​ ໂຈນມາລັກໂທລະສັບຮອດໃນຮ້ານ, ແຕ່ວັນທີ 1/12/2018 ເຊິ່ງທຳອິດເຈົ້າຂອງຂັບບໍ່ຂ່າວນີ້ເອົາລົງ ແຕ່ເພາະຢ້ານໂຈນເຫັນແລ້ວຫຼົບຈະຫນີໄປ  ແຕ່ວ່າປານນີ້ກໍ່ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງຈະຂໍອາໃສພື້ນທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຊ່ວຍແຊຣຂ່າວ ຖ້າເຫັນບຸກຄົນໃນຮູບນີ້ ກະລຸນາແຈ້ງມາທີ່ 020- 2877 6303 ດ່ວນ. © ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.