Header Ads

ຕ້ອງການເລືອດກຸບ AB ດ່ວນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສິ່ງຂອງຈໍາເປັນ
ແຂວງ ຈຳປາສັກ :  ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືນຳພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນນາງ ມະໄລທອງ ອາຍຸ 37ປິ ບ້ານ ໂພໄຊ ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປ່ວຍໄດ້ເກີດລູກແລ້ວຂາດເລືອດຫລາຍແລ້ວຕ້ອງການເລືອດກຸບ AB ດ່ວນ  ແລະ ທາງຄອບຄົວກໍຂາດເຂີນທາງດ້ານເງິນຄຳ ຈຶ່ງຢາກຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກຜູ້ໃດຢາກຊ່ວຍເຫລືອເລັກໆນ້ອຍໆເປັນເງິນຄຳ ຫລື ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ເພາະທາງຄອບຄົວຜູ້ປ່ວຍອານາຖາບໍ່ມີເງິນແມ້ແຕ່ຈະຊື້ອາຫານຫລືຢາປົວຕົວເອງ ຖ້າຫາກທ່ານໃດຢາກຊ່ວຍເຫລືອ ຕິດຕໍ່ 030- 4912875© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.