Header Ads

ພະທາດໝາກໂມໄດ້ຮັບການບູລະນະສຳເລັດແລ້ວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ພະທາດໝາດໂມ ໃນບໍລິເວນວັດວີຊຸນນະຣາດ ໄດ້ຮັບທືນບູລະນະສ້ອມແປງຄືນ ພາຍໃຕ້ກອງທືນ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການອານຸລັກວັດທະນະທຳ ໄລຍະທີ່ III ໃນມູນຄ່າ 90.150 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 721 ລ້ານກີບ ໂດຍຈະຮັກສາຮູບຊົງເກົ່າ ຄາດວ່າການບູລະນະຈະໃຫ້ສຳເລັດ ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2562 ຄສ 2019. ທ່ານ ວັນລະຄອນ ສຸວັນນະລິດ ອຳນວຍການບໍລິສັດ ສຸວັນນະລິດກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຜູ້ຮັບເໝົາບູລະນະ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ການບູລະນະສ່ວນໃຫຍ່ ຈະນຳໃຊ້ວັດສະດຸທຳມະຊາດ ແລະນຳໃຊ້ຮູບແບບບູຮານເປັນຫຼັກ ເພື່ອໃຫ້ພະທາດໝາກໂມ ຍັງຄົງຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ເປັນມໍລະດົກໂລກ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຄາະຝາພະໜັງທີ່ຊຸດໂຊມ ແລ້ວໂບກດ້ວຍປູນປະສົມຊີມັນ ແລະໜັງຄວາຍ ຄາດວ່າການກໍ່ສ້າງຈະໃຫສຳເລັດພາຍໃນ 5 ເດືອນ. 

ສຳລັບ ກອງທືນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການອານຸລັກວັດທະນະທຳ ໄດ້ໃຫ້ທືນບູລະນະວັດວີຊຸນ ຜ່ານມາແລ້ວ 2 ໄລຍະ ມູນຄ່າ 257.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ໄດ້ສ້ອມແປງຫຼັງຄາ ອາຣາມ, ສ້ອມແປງຝາ, ທາສີລູດຕີ່ງປ່ອງຢ້ຽມ-ເສົາ, ສ້ອມແປງກາໂລພື້ນ, ແຕ້ມດອກລວດລາຍໄມ້ຂື່-ໄມ້ກອນ-ໄມ້ແກ-ເສົາ, ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະລະບົບກັນຟ້າພ່າ. ໂດຍແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະບໍລິສັດ ສຸວັນນະລິດກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຜູ້ຮັບເໝົາບູລະນະ.

ໂດຍ: ອາພຸດເດດ ບຸບຜາ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.