Header Ads

ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍວຽງຈັນຣາມ ອິນເຕິເນເຊິນ ຈຳກັດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍວຽງຈັນຣາມ ອິນເຕິເນເຊິນ ຈຳກັດ ຫຼື Vientiane Ram International Hospital (VRIH) ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂອງໂຮງໝໍຣາມກຳແຫງ ປະເທດໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 16 ທັນວາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ວິຣັດ ຊືນອິມ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ກຳມະການຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຮງໝໍຣາມກຳແຫງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ສີພັນດອນ ຕາງໜ້າ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດລາວເຂົ້າຮ່ວມ.ການລົງທຶນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກຸ່ມໂຮງໝໍຣາມກຳແຫງ ແລະ ກຸ່ມນັກທຸລະກິດລາວ ໃນມູນຄ່າປະມານ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດດັງກ່າວນີ້ ເບື້ອງຕົ້ນຈະມີປະມານ 150 ຕຽງ ປິ່ນປົວພະຍາດຄົບວົງຈອນຕາມມາດຖານສາກົນ ມີເນຶ້ອບໍລິການທັງໝົດ 42.000 ຕາແມັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນທ້າຍປີ 2021.

ຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍພະແນກ Emergency Internal Medicine Pediatric Cardio X-ray Lab ແລະ ອຶ່ນໆ ທີ່ມີເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ຄົບວົງຈອນ ຜ່ານ 15 ແຜນຫຼັກ ແລະ 4 ສູນຊ່ຽວຊານປົວພະຍາດສະເພາະເຊັ່ນ: ສູນຂະຫຍາຍຫຼອດເດືອດຫົວໃຈ (ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບທີ່ນຳໄປສູ່ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ) ສູນຜ່າຕັດສະໝອງ (ເພື່ອເອົາກ້ອນເລືອດອອກ ຮັກສາຄົນເຈັບອຳມະພາດກະທັນຫັນ) ສູນຮັກສາແຜເບົາຫວານຢູ່ຕີນ (ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດຕີນ ຫຼື ຜ່າຕັດ) ແລະ ສູນປິ່ນປົວພະຍາດປວດຫຼັງດ້ວຍການສ່ອງກ້ອງ ພ້ອມກັບມີໂຄງການເພີ່ມສູນຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພະຍາດໃນກຸ່ມຄົນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ມີການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງການດຳເນີນງານຜ່ານລະບົບໄອທີທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການສົ່ງຂໍ້່ມູນການປິ່ນປົວເຖິງມືແພດຢ່າງຊັດເຈນ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນສພ ວຽງຈັນໃຫ່ມ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.