Header Ads

ຜົວເມົາຢາບ້າແລ້ວກໍ່ເຫດ ຄາດຕະກຳເມຍຕາຍຢ່າງໜ້າສັງເວດໃຈ




ທ້າວ ນ້ອຍຖາ ອາຍຸ 50 ປີ ຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເສບຢາບ້າແລ້ວຜິດຖຽງກັບເມຍ ຈາກອາການເມົາຢາບ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກາຍເປັນສາເຫດນຳໄປສູ່ການກໍ່ເຫດຄາດຕະກຳເມຍ ໂດຍການໃຊ້ມີດຟັນຕາມຕົນຕົວຫຼາຍບາດ ກ່ອນຈະປາດຄໍເມຍຈົນເສຍຊີວິດ. ຈາກນັ້ນ ກໍໃຊ້ມີດດວງດຽວກັນປາດຄໍຕົນ ເພື່ອຂ້າຕົວຕາຍຕາມ ເພື່ອໜີຄວາມຜິດ ແຕ່ບໍ່ຕາຍ ຈຶ່ງຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກຕົວໄປດຳເນີນຄະດີ.

ຜ່ານການສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ຖືກຫາ ສາລະພາບວ່າ ເວລາປະມານ 17:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 2 ກຸມພາ 2019 ກ່ອນເກີດເຫດ ຕົນເອງໄດ້ເສບຢາເສບຕິດ ປະເພດຢາບ້າ ຈໍານວນເມັດເຄິ່ງ ຈາກນັ້ນກໍໄປຫົດນໍ້າສວນຜັກຊ່ວຍ ນາງ ບຸນທໍາ ອາຍຸ 47 ປີ ຜູ້ເປັນເມຍ ໃນເວລານັ້ນຕົນເອງຮູ້ສຶກເຈັບປວດຕາມຕົນຕົວ ຄ້າຍຄືມີວັດຖຸສິ່ງຂອງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ເມຍພາໄປຫາໝໍໄສຍະສາດ ເພື່ອປິ່ນປົວ ແຕ່ເມຍພັດເມີນເສີຍ ບໍ່ສົນໃຈກັບຄຳເວົ້າຂອງຕົນ.


ຮອດເວລາປະມານ 19:00 ໂມງ ຕົນໄດ້ໄປກ້ານຂຽດ ແລະ ຍັງຮູ້ສຶກເຈັບປວດຕາມຕົນຕົວຄືເກົ່າ ຈຶ່ງຍ່າງກັບມາຖຽງສວນ ເຫັນເມຍນອນຟັງວິທະຍຸ ຈຶ່ງເວົ້າກັບເມຍຕື່ມອີກ ແຕ່ລົມບໍ່ເຂົ້າກັນ ແລະ ຜິດຖຽງກັນ ເພາະຕົນຢາກໃຫ້ເມຍໄປເອົາໝໍມາປິ່ນປົວອາການເຈັບຂອງຕົນ ໃນເວລານັ້ນ ເມຍໄດ້ອອກຈາກຖຽງສວນ ແລະ ຍ້ອນຄວາມໃຈຮ້າຍຂອງຕົນ ບວກກັບອາການເມົາຢາບ້າ ຈຶ່ງເອົາປືນແກັບຍິງໃສ່ຝາຖຽງສວນ ຂູ່ເມຍ 1 ຄັ້ງ ແລ້ວຈັບເອົາມີດໄລ່ຟັນຖືກຫົວເມຍ 3 ບາດ ເຮັດໃຫ້ເມຍລົ້ມລົງກັບພື້ນ ຫ່າງຈາກຖຽງສວນປະມານ 1 ແມັດ ຕໍ່ມາຕົນເອງ ໄດ້ຟັນຄໍເມຍຕື່ມອີກ 1 ບາດ ຟັນບ່າຈໍານວນຫຼາຍບາດ ແລະ ເອົາມີດມາປາດຄໍຕື່ມອີກ 2 ບາດ ຈົນເມຍເສຍຊີວິດຄາທີ່.


ພາຍຫຼັງຕົນເອງຄາດຕະກຳເມຍ ສຳເລັດ ກໍຈັບເອົາປືນແກັບຍິງຂຶ້ນຟ້າ 2 ຄັ້ງ ແລ້ວມານັ່ງເຝົ້າສົບເມຍ ທັງຈັບເອົາມີດດວງດຽວທີ່ນຳໃຊ້ຄາດຕະກຳເມຍ ມາປາດຄໍຕົນເອງ 2 ບາດ ແລ້ວຕົນກໍນອນສະຫຼົບຢູ່ໃກ້ກັບສົບເມຍ ຕໍ່ມາ ຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ມາພົບເຫັນ ຈຶ່ງນຳຕົວໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ມາຮອດວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ນຳຕົວໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.ຂໍ້ມູນຈາກ: ນສພ ຄວາມສະຫງົບ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.